Brinemo da vaša
djeca budu sretna

i kada niste s njima

Novosti /

OBAVIJEST OBITELJSKIM CENTRIMA I DADILJAMA koje će možda raditi kod dadilje obrtnice

NA PAŽNJU SVIM OBITELJSKIM CENTRIMA i DADILJAMA koje neće biti obrtnice, ali će možda raditi kod njih kao fizičke osobe:

Molim vas da budete svijesne sljedećeg što se nalazi u prilogu, a tiče se sigurnosnih podataka - ovo je dio teksta koji je HUD uputio MSPM tokom javne rasprave o Imeniku i Registru dadilja, gdje smo se pozvali na svoje pravo temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka -

"HUD se protivi da „svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke upisane u Imenik dadilja i Imenik pomoćnih dadilja, i zahtjevati da mu se izda ovjereni izvadak iz Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja“.
Ovdje se pozivamo na poštivaje Zakona o zaštiti osobnih podataka, članka 9. u kojem se kaže da „prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim primateljima voditelj zbirke osobnih podataka dužan je o tome informirati ispitanika“, a članka 11. istog Zakona između ostalog navodi da je „voditelj zbirke osobnih podataka ovlašten osobne podatke dati na korištenje drugim primateljima na temelju pisanog zahtjeva primatelja ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka, te vrstu osobnih podataka koji se traže“.

Prijedlog HUD-a: Da se preformulira „Napomena“ na kraju obrasca za Imenik dadilja i pomoćnih dadilja i da dadilje budu pravovaljano informirane prije potpisivanja zahtijeva o svojim pravima i zaštiti osobnih podataka i davanja istih trećim osobama.
Predlažemo da dadilje budu pismeno informirane koji od podataka će biti javni i dostupni na zahtijev te kome. "

 

Autor: Vesnica Rašić, predsjednica HUD-a

Hrvatska udruga dadiljaHrvatska udruga dadilja