Brinemo da vaša
djeca budu sretna

i kada niste s njima

Novosti /

OBAVIJEST - Centri za socijalnu skrb preuzimaju ulogu obiteljskih centara

Izašao je novi Zakon o socijalnoj skrbi NN157/13 u kojem su svi poslovi obiteljskih centara prebačeni na centre za socijalnu skrb (čl.127., stavak 2). Centri će imati i podružnice na području određene županije (vjerojatno dosadašnje).

Članak 127.
(2) Centar za socijalnu skrb u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Centar za socijalnu skrb Grada Zagreba, osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, sukladno posebnom propisu, bili u nadležnosti obiteljskog centra, a osobito:
– odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
– odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
– vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
– provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

Hrvatska udruga dadiljaHrvatska udruga dadilja